Cała kadra, oraz wszyscy pensjonariusze są zaszczepieni przeciwko COVID-19.

Covid-19 to choroba wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2. Głównym obszarem atakowanym przez wirusa są drogi oddechowe. Objawy są podobne do przeziębienia lub grypy. W przypadku ciężkich przypadków może wywoływać zapalania płuc oraz niewydolności oddechowe. Choroba po raz pierwszy wystąpiła w 2019 roku w Chinach (miasto Wuhan).

Głowna droga transmisji wirusa to droga kropelkowa. Oznacza to że bliski kontakt z osobą chorą jest bardzo prawdopodobnym sposobem przeniesienia zarazków. Dodatkowym problemem jest fakt że droga kropelkowa umożliwia wirusowi osiadanie na dotykanych powierzchniach. Aktualne dane pokazują że SARS-CoV-2 nie rozprzestrzenia się drogą powietrzną. Kropelki wydostające się z dróg oddechowy osoby zarażonej są za ciężkie by unosić się w powietrzu dłuższy czas.

Sposoby przeciwdziałania

W Srebrnym Domu posiadamy szereg wdrożonych procedur mających za zadanie przeciwdziałać zarażeniu się naszych podopiecznych. Korzystamy tylko z renomowanych środków do mycia i dezynfekcji. Wdrożyliśmy procedury mycia dłoni oparte na rekomendacjach firm produkujących środki chemiczne (również o działaniu przeciwwirusowym). Nasi pracownicy korzystają z rękawiczek i maseczek jednorazowych, które są również dostępne dla naszych gości. Przestrzegamy oraz na bieżąco sprawdzamy wszelkie rządowe rozporządzanie związane z zapobieganiem zarażenia się Covid-19.

Wszelkie zewnętrzne dostawy oraz usługi są realizowane w oparciu o dobre praktyki higieniczne (GHP). Zawierają one dodatkowo procedury określające częstotliwość oraz prawidłowy sposób mycia i dezynfekcji na terenie Srebrnego Domu. Dodatkowym autem są szkolenia dla pracowników z omówionych wyżej kwestii. Naszym celem jest zapewnienie najlepszych możliwych warunków zarówno dla naszych gości jak i naszych pracowników.